Quảng Nam thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng

.
Mức thưởng Tết ở Quảng Nam năm nay tăng hơn năm trước, dẫn đầu thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam vừa công bố báo cáo về tiền lương, thu nhập năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019.

Theo đó, dip Tết Dương lịch đã có 36 doanh nghiệp thưởng cho hơn 17.800 lao động với mức thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất 100 triệu đồng. 

Quảng Nam thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng Người lao động đang làm việc tại một doanh nghiệp ở Quảng Nam: Ảnh: Đắc Thành.

Tết Nguyên đán có 47 doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng hơn 23.400 lao động. Trong đó mức thưởng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với 600 triệu đồng, thấp nhất là khối doanh nghiệp dân doanh với mức 3 triệu đồng.

Sở Lao động đánh giá tiền thưởng Tết trên địa bàn tăng so với năm ngoái, trong đó thưởng Tết âm lịch tăng gần 8 triệu đồng (38%) so với năm 2018.

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)

Nguồn: docbao.vn