TP HCM: Nhà ba chung… nguy cơ trở thành “khu ổ chuột”

TP HCM: Nhà ba chung… nguy cơ trở thành “khu ổ chuột”

Nhà đồng sở hữu theo hình thức lập vi bằng, mua bán giấy tay (nhà ba chung) hiện nay được cấp phép xây dựng rất nhiều trên địa bàn TP HCM và gây ra rất nhiều hệ lụy khiến một số địa phương gặp khó khăn trong việc xử lý.